Saiyokmaneekanwithaya School

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
 
 
Skip ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน
 

ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน

 
Skip PLC
 

PLC

 
Skip ตัวกลางสื่อสารข้อมูล
 

ตัวกลางสื่อสารข้อมูล

 
 
 
 

LMS:Learning Management System by Moodle


Saiyokmaneekanwithaya School

ระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน
ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS: Learning Management System) นับเป็นหัวใจสำคัญของการเรียน e-learning เพราะเป็นระบบที่พัฒนาสำหรับ จัดการและบริหารทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน สามารถสร้างสภาพแวดล้อม เปรียบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ เช่น สามารถตรวจสอบ การเข้าเรียน ความก้าวหน้าในการเรียน ชื่อผู้ที่เข้าเรียน บทที่เรียน เวลาที่เรียน ชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียน การสมัครเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถามตอบ ระบบประเมินผล ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับค้นคว้า เอกสารอ้างอิง และ ระบบติว ระบบพี่เลี้ยง แต่ละบริษัทได้พัฒนาระบบของตนเอง และมีองค์กรสากลได้กำหนดมาตรฐาน ทั้งในส่วนของระบบและมาตรฐานการสร้างเนื้อหา

1 

ประเภทของรายวิชา


 
 
Skip เข้าสู่ระบบ
 
 
Skip ปฏิทิน
 

ปฏิทิน

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 วันนี้ อังคาร, 26 มีนาคม 26 27 28 29 30 31