วันประกาศตั้งโรงเรียน

พิธีทำบุญวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
๒๒  พฤษภาคม ๒๕๑๓ ครบรอบ ๔๖ ปี

รูปกิจกรรม

Additional information