กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์

โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และเติมแรงบันดาลใจให้กับน้องๆโดยวงดนตรีกองทัพบก
เพื่อประชาชน กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา(พันปจว.) 
นำโดย ร.ต.อนุพัทธ์  ถนอมจิตรธรรม  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Additional information