พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู และประดับเข็มนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

รูปกิจกรรม

Additional information