บริจาคโลหิต

คณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ขอรับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่อำเภอไทรโยค 
ณโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 21 มิย.2559

ภาพกิจกรรม

Additional information