๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่

๒๖ มิถุนายน "วันสุนทรภู่"
"สุนทรภู่ รัตนะ มหากวีสี่แผ่นดิน"
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

Additional information