โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑
ณ หอประชุมโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพกิจกรรม

Additional information