พิธีหล่อเทียนพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙Additional information