พิธีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ๒๕๕๙
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ร่วมแห่เทียนพรรษา
ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในอำเภอไทรโยค
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙


ภาพกิจกรรม

Additional information