รณรงค์ออกเสียงประชามติ

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาร่วมกับประชาชน 
และหน่วยงานราชการในอำเภอไทรโยค
ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม นี้

Additional information