"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"

กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"
เพื่อถวายเป็นพระราขกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงพยาบาลไทรโยค  ร่วมกับ  งานอนามัยโรงเรียน จัดตรวจสุขภาพ
ฟันและเหงือก แก่นักเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ๕ ส.ค.๕๙

Additional information