12 สิงหา มหาราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่

ภาพกิจกรรม

Additional information