วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม
ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 19-20 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรม

Additional information