โรงเรียนบางปะอิน จ.อยุธยา ศึกษาดูงาน

  

โรงเรียนบางปะอิน จังหวัดอยุธยา จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
สวนพฤษศาสตร์ สถานศึกษาพอเพียง และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จ.กาญจนบุรี  เมื่อ 9 กันยายน 2559

Additional information