วันสันติภาพสากล

กิจกรรมอ่านสารวันสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน
เนื่องในวันสันติภาพสากล 21 กย.59
กิจกรรม Big cleaning day ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 59

ภาพกิจกรรม

Additional information