วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

งานร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา
แด่ รองผู้อำนวยการสมศักดิ์  มงคลเจริญ 
24 กย.2559

แฟ้มภาพ

Additional information