น้อมถวายอาลัย

น้อมถวายอาลัย
แด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙

ภาพกิจกรรม

Additional information