ร่วมบริจาคโลหิต

คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และ

โรงพยาบาลไทรโยค รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

เพื่อทำความดีถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙


ภาพกิจกรรม

Additional information