คนเก่งของเรา ในศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนของเราที่สร้างชื่อเสียง

สู่โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาของเรา

ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖

ภาพกิจกรรม

Additional information