พิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่และฉลองวันเด็ก 2560

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
และฉลองวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information