โครงการสัปดาห์วันครู ๒๕๖๐

โครงการสัปดาห์วันครู เพื่อแสดงปณิธานการทำความดี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ต้นไม้แห่งความดี โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information