พิธีรับลูกเสือใหม่เข้าประจำกองลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559

พิธีรับลูกเสือใหม่เข้าประจำกองลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

 

 

Additional information