พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ณ หอประชุมโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
๒๐ มกราคม ๒๕๕๖๐

 

Additional information