กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ค่ายนักศึกษาทุนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

 

Additional information