โครงการจิตอาสาวิทยาศาสตร์สัญจร

โครงการจิตอาสาวิทยาศาสตร์สัญจร สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ภาพกิจกรรม

Additional information