อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน
เขตภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information