ค่ายลูกเสือ ม.2 - ม.3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
 ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓
ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน พยัคฆ์ชายแดน  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๖
วันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม   พ.ศ.๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

                         

Additional information