พิธียกเสาเอกอาคารเรียนพิเศษ 5 ชั้น

พิธียกเสาเอกอาคารเรียนพิเศษ ๕ ชั้น โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม

Additional information