วันครบรอบวันประกาศตั้งโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ปีที่ ๔๗

ครบรอบวันประกาศตั้งโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
เป็นปีที่ ๔๗ (๒๒  พฤษภาคม ๒๕๑๓)

ภาพกิจกรรม

Additional information