๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ ยอดกวีแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ ยอดกวีแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information