การรับการตรวจขั้นที่ ๕ ของผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี

การรับการตรวจขั้นที่ ๕ ของผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา


ภาพกิจกรรม

 

Additional information