พิธีไหว้ครูและประดับเข็มนกยูงแก่นักเรียนใหม่

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
และ ประดับเข็มนกยูงแก่นักเรียนใหม่ ม.๑,๔
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

 

Additional information