ร่วมบริจาคโลหิต "ทำดีเพื่อพ่อ" ปีพ.ศ.๒๕๖๐

คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
และโรงพยาบาลไทรโยค รับบริจาคโลหิต เพื่อทำความดีเพื่อพ่อ
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information