วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาร่วมเดินรณรงค์
และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม

Additional information