กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัย

กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัย
โดยสถานีตำรวจภูธรไทรโยค ส่งวิทยากรให้ความรู้
แก่นักเรียนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ๒๖ มิย.๖๐


Additional information