วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ของคณะลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
 เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

Additional information