พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประจำปี ๒๕๖๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม

Additional information