"ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง"

จิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ภาพกิจกรรม

Additional information