การแสดงธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมคถา"

การแสดงธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมคถา"เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information