๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

๑๒ สิงหาคม วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม1 | ภาพกิจกรรม2

Additional information