วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

             วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
                จุดประกายความคิด              พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี      สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information