ร่วมร้อยดวงใจแสดงมุฑิตาจิตเชิดชูเกียรติ

ร่วมร้อยดวงใจแสดงมุฑิตาจิตเชิดชูเกียรติ
แด่ อาจารย์ภาณี  เพ็งเลา
๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information