การอบรมแนวทางการเขียน logbook เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

การอบรมแนวทางการเขียน logbook เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
โดยท่าน ผอ.ประยูร  สุธาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information