โครงการห้องเรียนสีขาว

โครงการสถานศึกษาสีขาว

อนุเคราะห์ภาพโดยครูประภาส  สาระสาลิน  ที่นี่

Additional information