กิจกรรม"ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม"ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์
ในรูปแบบ Story Board  

 ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรม

 อนุเคราะห์ภาพโดยครูประภาส  สาระศาลิน

 

 

 

 

Additional information