พิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

 ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

 ภาพกิจกรรม

อนุเคราะห์ภาพโดยครูประภาส  สาระศาลิน 

Additional information