บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา และ
สำนักงานประกันสังคม กาญจนบุรี รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๘

 ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

 

Additional information