ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง รร.ท่ามะกาวิทยาคม

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ศึกษาดูงาน่ศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 22 ธันวาคม 2558

ภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณการอนุเคราะห์ภาพจาก รร.ท่ามะกาวิทยาคม

Additional information